Geschiedenis

Mazer, een traditionele Germaanse beker van esdoornhout en edelmetaal die vaak geassocieerd wordt met het drinken van mede

Mede wordt al in de Rigveda genoemd, tussen 1700-1100 voor Christus, maar er bestaan archeologische aanwijzingen dat mede al in 7000 voor Christus bekend was. Of mede dan ook de oudste alcoholhoudende drank is, of het de alom populaire wijn of het juist bier is, is nog altijd een onderwerp voor debat onder archeologen, maar mede maakt in ieder geval een goede kans.
Mede heeft, de afgelopen 2000 jaar, vooral in de Noorse mythologie een grote rol gespeeld. Niet verwonderlijk, gezien het koude, noorderlijke klimaat. Zo verlangden de Vikingen naar een mythisch land in het verre westen, het “Vinland” (Wijnland), maar zelf dronken ze vooral bier en mede omdat druiven simpelweg weigerden te groeien in het koude noorden.
In de Lage Landen heeft druivenwijn mede al heel vroeg verdrongen. Overal werd bier gebrouwen omdat het eenvoudig en goedkoop was, maar mede was lastiger. Het ambacht van de Imker was veel minder wijdverbreid en de bijenkast (waardoor de bijenvolkeren telkens gedood moesten worden voordat de honing uit de korf gehaald kon worden) was nog lang niet uitgevonden. Honing was toen een bijzonder luxeproduct en mede was des te bijzonderder. De Lage Landen, in die tijd pioniers in internationale handel, wisten al snel wijn uit het Rijngebied en Frankrijk binnen te halen, waardoor mede in populariteit waande. Zo zien we dat eerst de definitie van mede verschoof van wijn exclusief bereid uit honing naar druivenwijn bereid met honing, waarna mede definitief het veld moest ruimen voor wijn. Wijn was populairder, veelzijdiger en vooral in grotere hoeveelheden verkrijgbaar. Mede en het ambacht van Medeblanden verdwenen zo gestaag, totdat ze in de 19e eeuw vrijwel geheel waren vergeten.
Tot voor kort was mede, in ieder geval in Europa, vooral te verkrijgen in Oost-Europa, Scandinavie, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, maar ook in die landen was het niet bijzonder wijdverspreid. De afgelopen anderhalve eeuw heeft echter enkele grote veranderingen gekend die mede weer op de kaart hadden kunnen zetten: De Bijenkast, die zorgde voor een grotere en goedkopere productie van honing, de ontdekking van gist door Louis Pasteur in 1857 en de daaropvolgende groei van kennis en kwaliteit van gist en de groeiende interesse in geschiedenis sinds de 19e eeuw hadden dit allen kunnen bewerkstelligen. Helaas is het nu pas dat mede weer een intrede doet. Beter laat dan nooit, zou ik zeggen!

 Yellow-right-arrow-icon-1105214208Yellow-right-arrow-icon-1105214208